Seminář k moderním židovským dějinám

Společný projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Masarykova ústavu a archivu AV ČR a CEFRES v partnerství s Židovským muzeem v Praze

Cílem semináře je vytvořit platformu pro akademickou diskusi nad nejnovějšími výzkumnými projekty k dějinám Židů s důrazem na poslední tři století. I přes přednostní zájem o dějiny střední Evropy se seminář nevyhýbá tématům z dějin židovského obyvatelstva v jiných oblastech. Za obohacující považujeme též témata, která se přímo netýkají židovského obyvatelstva, ale která nám mohou pomoci se na židovské dějiny podívat z jiné perspektivy (např. ostatních „menšin“).

Seminář usiluje přes důraz na historickou perspektivu o multidisciplinární přístup k tématům, tedy i z pohledu sociologie, politologie, dějin náboženství, dějin umění a jiných oborů.

Mezi referujícími se střídají badatelé z českých a zahraničních institucí; odborníci, kteří již delší dobu pracují v oboru, stejně jako studenti na doktorandské úrovni.

Místem setkání je od října 2016 knihovna CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1, vždy od 17 hod. Seminář se koná v zimním semestru (říjen až prosinec) v češtině nebo slovenštině, v letním semestru (únor až červen) v angličtině. Organizaci semináře zajišťují Kateřina Čapková (capkova@usd.cas.cz) a Michal Frankl (michal.frankl@gmail.com).

2017/18 > < 2015/16    


18. říjen 2016, 17:00, CEFRES, Na Florenci 3

Zdenko Maršálek (ÚSD, AV ČR)
Společně v boji: Židovští vojáci československé zahraniční armády 1939-1945

V československých zahraničních jednotkách v letech druhé světové války bojovali nejen Češi a Slováci, ale příslušníci takřka všech národností a skupin, z nichž se skládalo obyvatelstvo meziválečné republiky. Ve velkém počtu do exilového vojska vstupovali zvláště židovští dobrovolníci. Přestože v některých obdobích židovští vojáci představovali velkou část československých jednotek, z mnoha různých důvodů byl v pozdějších letech jejich přínos marginalizován. Přednáška zvláště představí konkrétní čísla, soustředí se ovšem i na řadu dalších témat, včetně problémů vzájemného soužití vojáků různých národností, konfese a původu.

 

8. listopad 2016, 17:00, CEFRES, Na Florenci 3

Jan Zouplna (Orientální ústav, AV ČR)
Počátky izraelské pravice

Rodokmen izraelské pravice byl bezpochyby pestrý. V rozmezí 20. až 40. let 20. století pravice představovala volně definovaný svazek, jenž zahrnoval jak intelektuály požadující demokratizaci veřejného života tak
polo-vojenské oddíly vyznávajících politický terorismus. Názorové spektrum zahrnovalo ideu plné integrace židovské národní domoviny do Britského impéria i apel na vyhnání Britů z Palestiny. Vnitřní rozbroje provázely
výměny vedení a oscilace mezi dvěma protipóly – liberálním a revolučním nacionalismem. Jaké byly příčiny těchto neustálých zvratů? Nakolik můžeme považovat disidentské kruhy meziválečné éry za předobraz pozdější izraelské pravice? Jaký je jejich společný ideový základ? V čem se liší současný stav bádání od tradiční historiografie?

 

13. prosinec 2016, 17:00, CEFRES, Na Florenci 3

Monika Vrzgulová (Ústav etnológie, SAV; Dokumentačné stredisko holokaustu)
Neznáme susedské histórie

M. Vrzgulová se již 20 let věnuje výzkumu kolektivní paměti holokaustu na Slovensku. V této přednášce se bude věnovat otázkám, jak na holokaust vzpomínají židovští a nežidovští pamětníci a jak tyto vzpomínky podporují, rámcují, či negují aktuální politiky vzpomínání na Slovensku.

14. února 2017, 17:00

Stephan Stach, Ústav pro soudobé dějiny, AV ČR
Im Feuer vergangen
East German Holocaust Memory, Cold War Propaganda, and the Jewish Historical Institute in Warsaw
(v angličtině)

21. března 2017, 17:00

Wolfgang Schellenbacher, Univerzita Vídeň, Evropská infrastruktura pro výzkum holokaustu)

Rakouští uprchlíci do Československa, 1934-1939: od politického exilu k židovským uprchlíkům
Politický exil rakouských socialistů v Československu v roce 1934 se liší od ostatních skupin uprchlíků ve střední Evropě této doby – a to hlavně kvůli sympatickému postoji Československa. 30. léta 20. století ale také znamenala ostrou proměnu v uprchlické politice Československa. Porovnáním tras útěku a osudů rakouských uprchlíků roku 1934 a židovských uprchlíků  roku 1938 je tento protižidovský posun v přístupu k uprchlíkům lépe zřetelný.

(v angličtině)

 

11. dubna 2017, 17 hod.

Jews and Popular Culture in 1960’s Czechoslovakia

Ilana Miller, University of Chicago

(v angličtině)
9. května 2017, 17 hod.

Imre Kertész, the „Medium of Auschwitz“

Clara Royer, CEFRES, Prague

(v angličtině)

Seminář se od října 2016 schází v prostorách knihovny CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1.

Autor a copyright obrázku: Shooty.

Seminář pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spolu s francouzským institutem CEFRES a v partnerství s Židovským muzeem v Praze. Organizátory jsou Kateřina Čapková a Michal Frankl.