Stopy židovských dějin a holokaustu v archivech České republiky

Praha, 30. - 31. března 2015

 

Společný workshop EHRI, Yerusha a projektu „Hranice paměti“

Cílem workshopu je zhodnocení stavu archivního bádání a dokumentace židovských dějin a holokaustu v České republice a podnícení hlubší spolupráce na probíhajících mezinárodních projektech v této oblasti. Do diskuze chceme zapojit odborníky z českých regionálních i centrálních archivů, z archivů zaměřených na židovské dějiny a holokaust, z Evropské infrastruktury pro výzkum holokaustu a historiky z České republiky i ze zahraničí. Jedním z cílů workshopu je informovat české archiváře o možnostech spolupráce a rozšířit jejich povědomí o mezinárodních výzkumných strukturách.

Workshop se koná v rámci tří spolu souvisejících archivních badatelských projektů realizovaných Židovským muzeem v Praze:

 • Evropská infrastruktura pro výzkum holokaustu (European Holocaust Research Infrastructure, EHRI), projekt, jehož úkolem je vytvořit rozsáhlý portál informací k evropským archivním fondům a sbírkám týkajícím se holokaustu (www.ehri-project.eu)
 • Projekt Yerusha podporovaný The Rothschild Foundation, který se zaměřuje na průzkum judaik v archivních fondech a sbírkách (www.yerusha.eu)
 • Hranice paměti. Dokumentace jmen a osudů obětí holokaustu ze Sudet, projekt podporovaný Claims Conference (www.claimscon.org)

 

Předběžně předpokládáme tyto hlavní panely a tematické okruhy:

Přednášky o stavu a potřebách historiografie o dějinách Židů a holokaustu v českých zemích ve vztahu k archivnictví

Představení projektů Evropská infrastruktura pro výzkum holokaustu a Yerusha

 • Projekt EHRI, sběr informací o archivních fondech k holokaustu, portál EHRI, včetně praktického vyzkoušení
 • Terezínský archivní průvodce (EHRI)
 • Yerusha a sběr informací o archivních fondech k židovským dějinám v Evropě
 • Diskuse o vlivu těchto projektů na práci českých archivů

Dokumentace jmen obětí holokaustu a české archivy

 • Zhodnocení dosavadní dokumentace jmen a osudů obětí holokaustu v České republice, prezentace výsledků
 • Možnosti využití databází jmen obětí holokaustu pro katalogizaci archivního materiálu
 • Diskuse o metodách dokumentace jmen a osudů Židů z pohraničí

Projekty, konstruované archivy, digitalizace, například:

 • Projekt Terezínské album, Institut Terezínské iniciativy (TBC)
 • Dokumentační projekt Židé v Ostravě
 • Dokumentace v Židovském muzeu v Praze
 • Kopírování a další osud archivních materiálů k holokaustu v US Holocaust Memorial Museum a v Jad vašem

Archivní prameny jako zdroj informací k dějinám Židů v českých zemích 1848-1945

 • Kulatý stůl s diskuzí o typech archivních pramenů k židovským dějinám a holokaustu v českých zemích, jejich možnosti výzkumu a metodologie, jejich pořádání a přístupnosti

 

Jednací řečí workshopu je čeština a angličtina (bude zajištěn simultánní překlad). Předpokládaná délka workshopu je den a půl. O podrobném programu workshopu budete informováni v nejbližší době.

V případě zájmu o účast se z kapacitních důvodů předem hlaste na jarka.vitamvasova@jewishmuseum.cz.

 

Neděle 29. března

18:30 Martin Šmok (USC Shoah Foundation, Praha): komentovaná prohlídka výstavy “Zmařené naděje” v Galerii Roberta Guttmanna, Židovské muzeum v Praze

20:00 neformální raut na přivítanou

 

Pondělí 30. března

Během pondělního jednání workshopu je možno ve vstupní hale archivu shlédnout putovní výstavu Nucená práce pro “bílé zlato”, kterou pořádá Museum Mitterteich a Muzeum Sokolov ve spolupráci s Národním archivem a Porzellanikon Selb.

8:40 – 9:00 registrace účastníků

9:00 – 9:10 Zdeňka Kokošková (Národní archiv, Praha), Michal Frankl (Židovské muzeum v Praze): Úvodní slovo

 

Úvodní přednáška

9:10 – 10:00 Ines Koeltzsch (Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies, Masarykův ústav a archiv, AV ČR): Pryč od centra. Současná historiografie o Židech v malých městech a na vesnici ve střední Evropě po roce 1848 (s následnou diskuzí)

 

1. Historiografie a archivy (moderuje Jitka Mlsová Chmelíková, House of European History, Brusel)

10:00 – 10:20 Marie Crhová (Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, FF UP, Olomouc): Fragmentace pramenů k židovským dějinám v českých zemích: případ sionistického hnutí

10:20 – 10:40 Michal Frankl (Židovské muzeum v Praze): (Re)konstruovaný archiv: ghetto Terezín

10:40 – 11:00 diskuze

Přestávka – 15 min.

 

2. Představení projektů Evropská infrastruktura pro výzkum holokaustu (EHRI) a Yerusha (moderuje Michal Frankl, Židovské muzeum v Praze)

11:15 – 11:40 Veerle Vanden Daelen (Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society, Brusel): Představení projektu EHRI

11:40 – 12:10 Magdalena Sedlická, Wolfgang Schellenbacher (Židovské muzeum v Praze): Terezínský archivní průvodce (EHRI)

12:10 – 12:30 diskuze

 

Oběd – 60 min.

 

13:30 – 13:50 Gábor Kádár (The Rothschild Foundation, Londýn): Yerusha: Sjednocení rozptýleného dědictví

13:50 – 14:05 diskuze

14:05 – 15:05 Veerle Vanden Daelen (Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society, Brusel): Praktické vyzkoušení portálu EHRI

 

Přestávka – 15 min.

 

3.  Archivní prameny jako zdroj informací k dějinám Židů v českých zemích 1848–1945: diskuze u kulatého stolu (moderuje Pavel Kocman, Židovské muzeum v Praze)

15:20 – 17:05

Martin Štindl (Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou): Přehlížené regionální prameny k emancipované diaspoře

Jakub Mírka (Státní oblastní archiv v Plzni): Prameny k dějinám venkovských Židů po roce 1848 ve fondech velkostatků. Střípky, nebo zlatá žíla?

Jan Edl (Státní okresní archiv Tachov): Novodobé pozemkové knihy – možnosti výzkumu

Daniel Baránek (Ústav českých dějin, FF UK Praha): „Záležitosti církevní, matriční, školské a osvětové“ ve státních okresních archivech jako jeden ze stěžejních pramenů k dějinám židovských komunit

Karel Řeháček (Státní oblastní archiv v Plzni): Judaika v pramenech justiční provenience nacházejících se v péči státních oblastních archivů (s akcentem na archivní fondy Státního oblastního archivu v Plzni)

diskuze

17:05 – 17:30 Martin Sovák (Státní oblastní archiv Praha): Ukázky archiválií k tématu židovských dějin a holokaustu ve fondech Státního oblastního archivu v Praze – komentovaná prohlídka provizorní výstavy

 

Úterý 31. března

Úvodní přednáška

9:00 – 9:50 Michael L. Miller (Central European University, Budapešť): Mezi východem a západem: archivní prameny k židovské migraci v českých zemích (s následnou diskuzí)

 

3.  Archivní prameny jako zdroj informací k dějinám Židů v českých zemích 1848–1945: diskuze u kulatého stolu (moderuje Pavel Kocman, Židovské muzeum v Praze) – pokračování

9:50 – 11:20

Bohumír Smutný (Moravský zemský archiv v Brně): Písemnosti firemních rejstříků krajských soudů v meziválečném a protektorátním období na příkladu archivního fondu Krajský soud Brno

Michaela Neubauerová (Státní okresní archiv Jeseník): Archivní fond Sanatorium MUDr. Ludvíka Schweinburga a.s. Zlaté Hory – příspěvek k dějinám židovských podnikatelů na Jesenicku (prezentace fondu)

Jan Machala (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha): Vyšetřovací spisy brněnského gestapa (MZA, fond Gestapo Brno) – pramen k doplnění poznatků o nacistickém pronásledování čs. židů

Tereza Pruchová (Státní okresní archiv Příbram): Kartotéka židovského obyvatelstva sedlčanského okresu z období let 1940−1941

diskuze

 

Přestávka – 15 min.

 

4.  Dokumentace jmen obětí holokaustu a české archivy (moderuje Lenka Matušíková, Národní archiv, Praha)

11:35 – 11:55 Jitka Mlsová Chmelíková (House of European History, Brusel): Jména a osudy obětí šoa na příkladu Chebska

11:55 – 12:15 Ladislav Vilímek (Státní okresní archiv Jihlava): Kartotéka Židů z Jihlavy a Jihlavska

12:15 – 12:35 Lenka Burgerová (Fakulta architektury ČVUT, Praha): Limity a výzvy výzkumu osudu židovského obyvatelstva Teplic, možnosti využití moderních metod hospodářských dějin

12:35 – 12:55 Johannes Ibel (KZ Gedenkstätte Flossenbürg): Badatelské možnosti databáze Flossenbürg Memorial Archives na příkladu židovských vězňů ze Sudet a v Sudetech

12:55 – 13:15 diskuze

Oběd – 60 min.

5.  Originál – kopie: kulatý stůl o rozsáhlých kopiích archivního materiálu a jejich dalším životě (moderuje Veerle Vanden Daelen, Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society, Brusel)

14:15 – 15:00 diskutují Zdeňka Kokošková (Národní archiv, Praha) a Michael Grunberger (US Holocaust Memorial Museum, Washington)

15:00 – 15:20 diskuze

 

Přestávka – 15 min.

 

6.  Archivy konstruované a digitální (moderuje Wolfgang Schellenbacher, Židovské muzeum v Praze)

15:35 – 15:55 David Lawson (Kingston Synagogue): Židé v Ostravě: archiv virtuální komunity

15:55 – 16:15 Neal Guthrie (US Holocaust Memorial Museum, Washington): World Memory Project: možnost vyhledávat jména metodou crowdsourcingu

16:15 – 16:35 Aneta Plzáková (Institut Terezínské iniciativy, Praha): Projekt Terezínské album

16:35 – 17:05 diskuze a závěrečné slovo