Nové přístupy k dějinám Židů za komunismu

Praha, 23.- 25. května 2017

Zkušenost Židů za komunistických režimů ve středovýchodní a východní Evropě byla vášnivě debatovaným tématem v historiografii již od padesátých let. I po kolapsu komunistických režimů dominují ve výzkumu historie Židů v komunistických společnostech politické dějiny a dějiny diplomatických vztahů mezi socialistickými státy a Izraelem. Až teprve v posledních zhruba deseti letech můžeme pozorovat obrat ke komplexnějšímu pohledu na židovskou zkušenost za komunistických režimů. Nejinspirativnější výzkum existuje, zdá se, především k židovské zkušenosti v rozdílných částech bývalého Sovětského svazu. Jedním z cílů naší konference je tedy začít dialog mezi vědci, kteří se zaměřují na Židy v Sovětském svazu, a těmi, kteří se zabývají Židy v pro-sovětských režimech středovýchodní a východní Evropy, protože zde, z různých důvodů, existuje jen velmi málo kooperace, i když jejich témata jsou navzájem provázaná.

Následující témata jsou pro nás obzvláště důležitá:

  1. legislativa ohledně Židů v komunistických/socialistických státech Evropy a instituční možnosti pro Židy (včetně náboženských, kulturních, vzdělávacích a charitativních institucí)
  2. způsoby udržování a rozvíjení „židovské identity“ za komunistických režimů, v rámci a mimo oficiální organizace, v soukromí i na veřejnosti
  3. rodinné a gender aspekty židovského života za komunismu
  4. sociální sítě přes „železnou oponu“ a napříč státy „sovětského bloku“
  5. jidiš kultura a vzdělávání v komunistických režimech

Mezi vědci, kteří již přislíbili svoji účast, jsou:

Elissa Bemporad, Queens College, New York
Valeri Dymshits, European University, St. Petersburg
Gennady Estraikh, New York University
Joanna Nalewajko-Kulikov, Polská akademie věd, Varšava
Marcos Silber, Univerzita v Haifě
Anna Shternshis, Toronto University
Arkadi Zeltser, Yad Vashem, Jeruzalém

Více ke koncepci konference a požadavcích k abstraktu viz v anglické verzi.

Oslava Pesachu v Liberci v roce 1955
Soukromý archiv Harryho Farkaše

Organizátoři konference:

Kateřina Čapková
Ústav pro soudobé dějiny, AV ČR

Kamil Kijek
Judaistika, Univerzita ve Wrocławi

Stephan Stach
Ústav pro soudobé dějiny, AV ČR

Sponzoři:

EAJS

Ústav pro soudobé dějiny, AV ČR

CEFRES