Česko-židovská a polsko-židovská studia: Rozdíly a podobnosti

Praha, 29. – 30. října 2014

Polsko-židovské a česko-židovské dějiny jsou často vnímány jako dva oddělené a rozdílné příběhy. Historici českých a moravských Židů se většinou zaměřují na provázání zkušenosti těchto Židů s Židy v Rakousku a Německu. České a moravské Židy chápou obecně jako součást západoevropských nebo přinejmenším středoevropských židovských dějin. S polskými Židy se naopak asociuje specifická východoevropská židovská zkušenost. Obě tyto rozšířené představy vykazují velké zjednodušení a zakrývají mnohé společné aspekty židovských dějin v těchto oblastech.

Účelem pražské konference je umožnit setkání vědců, kteří se specializují na dějiny Židů v Polsku a v českých zemích, zanalyzovat společná témata, současný stav bádání, rozdíly a podobnosti v přístupech a výsledcích.

Konference je rozdělena do pěti panelů podle klíčových témat dějin Židů v obou oblastech. Témata byla zvolena tak, aby pokryla hlavní aspekty židovské zkušenosti a aby bylo možné srovnání výzkumu těchto témat v obou historiografiích. Panely se zaměří na témata (1.) židovská zkušenost v raném novověku; (2.) demografie a migrace Židů; (3.) otázky genderu a rodiny; (4.) nové přístupy ke konceptům modernizace a identity a (5.) židovská zkušenost v poválečné společnosti. Každý panel se bude skládat ze čtyř příspěvků. Dvě přednášky poskytnou obecný přehled a analýzu nejdůležitějších trendů a výsledků s poukazem na silné stránky i na slabiny v dosavadním výzkumu. Další dva příspěvky představí konkrétní badatelský projekt k tématu panelu, vždy jeden z polského a jeden z českého prostředí.

Konferenci organizuje Kateřina Čapková (capkova@usd.cas.cz) za Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Marcin Wodziński (wodzinsk@uni.wroc.pl) za Ústav židovských studií na univerzitě ve Wrocławi.

Zájemce o účast na konferenci prosíme o registraci do 17.října 2014 na adresu czechpolishconference@gmail.com.

Sponzoři:

forum_logo

logo-barevne-ve-formatu-jpg

Tisk

29. říjen

 10:00 uvítání

Úvodní přednáška:

Hillel Kieval: Czech-Jewish and Polish-Jewish History: Possibilities for a New Paradigm

PANEL I
Raný novověk

11:00-13:00

Chair: Moshe Rosman

Úvodní přednášky:
Polsko a Litva: Adam Kaźmierczyk
České země: Rachel Greenblatt

Představení projektů:
Cornelia Aust, Jewish Appearances and their Perceptions in Early Modern Poland
Pavel Sládek, The Networking of Ashkenazi Rabbis, c. 1560 – c. 1620: Italy, the Bohemian Lands, and Poland

a diskuze

 13:00 – 14:00  oběd

PANEL II

Demografie a migrace

14:00-16:00

Chair: Hillel Kieval

Úvodní přednášky:
Polsko a Litva: Shaul Stampfer
České země: Michael L. Miller

Představení projektů:
Jurgita Verbickiené, Where Did the Jews of the Grand Duchy of Lithuania Live in the Second Half of the 18th Century? Development of a Network of Communities
Michal Frankl, Refugees, Loyalty and a Nation-state under Construction. Jewish Refugees in the Bohemian Lands during and after the First World War

a diskuze

 16:00 – 16:30 přestávka

PANEL III
Gender a rodina

16:30 – 18:30

Chair: Shaul Stampfer

Úvodní přednášky:
Polsko a Litva: Moshe Rosman
České země: Martina Niedhammer

Představení projektů:
Tsippi Kauffmann, An Aberration of Nature: Temerel, a Woman Hasid
Verena Kasper-Marienberg, Socio-Economic Profiles of Jewish Families in Rural Bohemia: The Kauder Family in Hluboká nad Vltavou (Frauenberg) in the 17th and 18th Century

a diskuze

19:00 večeře

 30. říjen

PANEL IV
Koncepty modernity a identity

9:00 – 11:00

Chair: Anne-Christin Saß

Úvodní přednášky:
Polsko: Marcin Wodziński
České země: Ines Koeltzsch

Představení projektů:
Rachel Manekin, Resisting the Bohemian Model. The Galician Jewish Struggle against a Uniform Modernization Path
Louise Hecht, Christian Printers as Agents of Jewish Modernization? Jewish/Hebrew Printing Houses in Prague, Brno, and Vienna, 1780-1820

a diskuze

 11:00-11:30 přestávka

PANEL V
Poválečné období

11:30- 13:30

Chair: Gertrud Pickhan

Úvodní přednášky:
Polsko: Michael Meng
České země: Kateřina Čapková

Představení projektů:
Agnieszka W. Wierzcholska, ‚Our People´sMotherland‘: The Jewish Social and Cultural Society (TSKZ) in Postwar Poland from a Local Perspective
Sarah Cramsey, ‘The Most Significant Spot in Europe’ How 130,000 Jews and the Ethnic Revolution came to Náchod, Czechoslovakia in 1946

a diskuze

 13:30-14:30 oběd

 14:30-15:30 závěrečná diskuze

Zájemce o účast na konferenci prosíme o registraci do 17. října 2014 na adresu czechpolishconference@gmail.com.

 

Sponzoři:

 

forum_logo

 

logo-barevne-ve-formatu-jpg

AustCornelia Aust

 

 

 

 

 

cramsey Sarah Cramsey

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Rachel Greenblatt

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Louise Hecht

 

 

 

 

 

תמונה ציפי Tsippi Kauffman

 

 

 

 

 

HJK 01 Hillel J. Kieval

 

 

 

 

 

Kasper-MarF13 Kopie Verena Kasper-Marienberg

 

 

 

 

 

Akazmier Adam Kaźmierczyk

 

 

 

 

 

Foto_Ines Ines Koeltzsch

 

 

 

 

 

Rachel Manekin Photo Rachel Manekin

 

 

 

 

 

Meng, Michael-1018 Michael Meng

 

 

 

 

 

CEU photo Michael L. Miller

 

 

 

 

 

SONY DSC Martina Niedhammer

 

 

 

 

 

klein_Pickhan Gertrud Pickhan

 

 

 

 

 

rosman Moshe Rosman

 

 

 

 

 

Foto_Sass Anne-Christin Saß

 

 

 

 

 

SLADEK_FOTOPavel Sládek

 

 

 

 

 

shaul 5-14 Shaul Stampfer

 

 

 

 

 

jurgita-verbickiene-istorijos-detektyvai-nuotr-65927454 Jurgita Verbickiené

 

 

 

 

 

noname Agnieszka Wierzcholska

 

 

 

 

 

Marcin Wodzinski 01 (2) (1024x683) Marcin Wodziński

 

 

 

 

 

capkova_katerina Kateřina Čapková

Konference se koná ve vile Lanna

http://www.vila-lanna.cz/

V Sadech 1
Praha  6
Tel.: +420 224 321 278

© Věra Koubová

Kliknutím na fotku si prohlédněte fotografie Věry Koubové z průběhu konference.
Viz též www.verakoubova.net.

Fotografie je ze sbírky Františka Bányaie (viz judaica.cz) a ukazuje haličské Židy v Mariánských lázních.

Konferenci organizuje:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Ústav židovských studií na univerzitě ve Wrocławi