Platforma CEFRES: Židovská studia

Praha, 29. dubna 2015

Platforma Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách si Vás dovoluje pozvat na otevřená společenskovědní a humanitněvědní oborová setkání

„Platforma CEFRES“ byla zřízena Smlouvou o spolupráci mezi Francouzským velvyslanectvím v České republice, francouzským Národním ústavem pro vědecký výzkum (CNRS), Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky (smlouva z 21. listopadu 2014). Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), který takto získal nový institucionální rámec, si nyní klade za cíl v úzké spolupráci s českými badatelkami a badateli definovat tři osy svého nového vědeckého programu.
V měsíci dubnu proběhne v CEFRESu a v partnerských institucích (AV ČR, UK) série kolokvií. Tato otevřená setkání umožní zájemcům ze všech sociálně- a humanitněvědních oborů představit ostatním účastníkům své badatelské zájmy a diskutovat s nimi o možnostech další spolupráce, jež by mohla být vřazena do výzkumného programu CEFRESu. Ředitelka CEFRESu, paní Clara Royer, účastníky kolokvií taktéž seznámí s koncepcí další činnosti instituce, která se v průběhu svého bezmála pětadvacetiletého působení stala významnou součástí českého akademického prostředí.

Setkání oboru

ŽIDOVSKÁ STUDIA

se uskuteční 29. dubna 2015 od 14H v prostorách CEFRESu (Štěpánská 35, Praha 1).

Prosíme zájemce o účast, aby kontaktovali Kateřinu Čapkovou (koordinátorku pro obor židovská studia – capkova@usd.cas.cz)  do 20. dubna a současně ve své zprávě uvedli, zda si přejí v průběhu kolokvia aktivně vystoupit, tj. představit své badatelské zaměření, pokusit se o identifikaci silných témat příslušného oboru hodných zvláštní pozornosti, případně navrhnout konkrétní aktivity, na jejichž rozvíjení v rámci platformy CEFRES by měli zájem se podílet (délka jednoho vystoupení cca 10 min.). Židovská studia chápeme velice široce a interdisciplinárně – od historie, politologie přes teologii a religionistiku až po literární historii a lingvistiku. Veškerá takto organizovaná setkání, v jejichž závěru Vás pozveme na krátký přípitek, jsou otevřena bez rozdílu všem zájemcům. Kompletní program oborových setkání najdete na www.cefres.cz.

Důležité upozornění: jednacími jazyky oborových setkání budou angličtina a francouzština. Upřednostňujeme příspěvky v angličtině. // CEFRES je připraven poskytnout účastníkům kolokvií příspěvek na vzniklé cestovní náklady.

14:00 Uvítání Clara Royer (ředitelka CEFRES)

Židovské knihy a knihy o Židech

Pavel Sládek (Praha) The study of Jewish book-culture and the need of its contextualization

Louise Hecht (Olomouc) Jewish Printing Culture between Brno, Prague and Vienna in the Era of Modernization, 1750-1850

Šárka Sladovníková (Praha) Jews and Judaism in the Czech Literature of the 19th and 20th centuries

Náboženství – vzdělání – identita

Tamas Visi (Olomouc) Intellectual History of Moravian Jews in the Middle and Early Modern Ages: New Perspectives.

Petr Sláma (Praha) Jewish studies and Biblical theology: disregard or confluence?

Pavla Damohorská (Praha) Jewish Studies and Theology. Teaching Jewish Studies at the Theological Faculties after the Second World War

Jakub Mlynář (Praha) Collective Identities in Oral Histories of Czechoslovak Jewish Emigrants

Židé ve dvacátém století

Jan Zouplna (Praha) Early Revisionist Zionism (1920s-mid-1930s)

Michal Frankl (Praha) Jewish Refugees and Transformations of Citizenship in East-Central Europe, 1935-1939

Hana Kubátová (Praha) Beyond Victimhood. Emancipating Europe From Its Past

Kateřina Králová (Praha)  Jews in postwar Greece (1944-2012)

Kateřina Čapková (Praha) The Inclusion of the Jewish population into postwar Czechoslovakia and Poland

Barbora Císařová (Hradec Králové) Emigration or Aliyah? The Specifics of the Czechoslovak Jewish Emigration to Israel, 1948 – 1968

 

prostory CEFRESu Štěpánská 35, Praha 1