Často křehké a konfliktní dějiny Židů v českých zemích a později v Československu v atmosféře multietnicity a moderního nacionalismu se v posledních letech staly objektem rozsáhlého výzkumu řady badatelů. Účelem naší webové stránky je informovat o současných badatelských projektech a aktivitách na tomto poli. Pro všechny tyto projekty a aktivity existuje jeden společný jmenovatel: snaha zasadit české a československé židovské dějiny do evropského kontextu a zdůraznit především transnacionální a interdisciplinární metodologii.  

Přejete si obdržet
náš zpravodaj?